Johan Persson og Martin Schibbye

Johan Persson og Martin Schibbye

Etiopia bruker anti-terrorlover for å stanse fri og uavhengig journalistikk i landets konfliktområder. Norge og Sverige bidrar med milliarder av kroner til demokratibygging og utviklingstiltak i landet.

Ingenting illustrerer dette paradoks tydeligere enn fengslingen av de to svenske frilansjournalistene Martin Schibbye (31) og Johan Persson (29). I romjulen ble de to dømt til 11 års fengsel for å ha tatt seg ulovlig inn i Ogaden-provinsen og for å ha gitt “moralsk støtte” til terrorister, ettersom de tok seg inn i landet ved hjelp av opprørsbevegelsen ONLF.

Fengselsstraffen var noe lavere enn ventet på forhånd, og delt i to deler: 1 år for illegal innvandring – 10 år for støtte til terror. Ankefristen utløper 10. januar og nå stilles de to svenskene overfor et nesten umulig valg. Skal de søke anke eller satse på benådning?

En ankebehandling kan innebære inntil tre års ventetid i fengsel. En benådning er en usikker mulighet, men den forutsetter i alle tilfelle at de to innrømmer skyld. I løpet av denne uken må strategien for det videre løp legges i samarbeid med svenske myndigheter.

Det er ingen tvil om at de to svenskene reiste inn i landet som journalister. Det journalistiske oppdraget var å undersøke påstander om massive overgrep mot sivilbefolkningen i Ogaden, og den rolle som det svenske oljeselskapet Lundin Petroleum spiller i provinsen.

Å ta seg illegalt inn i et konfliktområde er noe av det farligste en journalist kan begi seg ut på. Likevel skjer det hele tiden, verdenssamfunnet er helt avhengig av å ha øyne og ører tilstede på bakken der hvor overgrep finner sted. Å søke informasjon over grenser er derfor blitt en sentral del av menneskerettighetene og pressefriheten, som gjør krav på internasjonal beskyttelse.

Schibbye & Persson hadde ingen stor og mektig nyhetsorganisasjon i ryggen når de tok seg inn i Ogaden sammen med geriljaen. De hadde en vag avtale om å få publisert sitt materiale i det spennende svenske reportasjemagasinet Filter.

Typisk er det mange frilansere som utsetter seg for denne type risiko. Det har skjedd i Mellom-Amerika. I Afrikas kriger og i Asia. Under den sovjetiske okkupasjonen av Afghanistan var det mange norske journalister som tok seg illegalt inn i landet ved hjelp av Afghanistan-komiteen. Senest i fjor ble den norske frilansjournalisten Pål Refsdal kidnappet og satt fri etter at norsk UD engasjerte seg.

Men overfor Etiopia har svensk “stille diplomati” ikke ført fram. Et forsøk fra statsminister Jens Stoltenberg på å ta saken opp med sin etiopiske kollega ble bryskt avvist som uakseptabelt forsøk på innblanding i en stats indre anliggende. Etiopiske myndigheter roser Sveriges regjering for å ha utvist fornuftig måtehold i sin reaksjon.

Da de to journalistene ble pågrepet og skadet ved regjeringsstyrkenes sammenstøt med opprørsoldater 1. juli, var utenriksminister Carl Bildts første reaksjon temmelig klønete. Han viste til at journalistene hadde trosset reiserådene fra svensk UD. Da fengselsstraffen ble utmålt av domstolen i Addis Abeba, reiste Bildt på solferie i romjulen uten å kommentere dommen. Carl Bildt er tidligere styremedlem og aksjonær i Lundin Petroleum, som de to journalistene ville granske.

En representant for Lundin som kommenterte dommen overfor BusinessWeek, var nokså arrogant i formen. Han viste til at de to ville ha fått 20 års fengsel hvis de hadde tatt seg ulovlig inn i USA. Og på spørsmål om hva de to svenskene hadde funnet i Ogaden, svarte han kort: -Sand.

Lundin Petroleum er det samme selskapet som norske myndigheter nå har gitt operatøransvar for et av de største oljefunnene i Nordsjøen.

De internasjonale publisistiske organisasjonene IFJ, PEN-klubben og Reportere Uten Grenser er klare i sin fordømmelse av fengselsstraffen. Det er et alvorlig brudd på pressefriheten og menneskerettighetene. De to svenskene er å anse som politiske samvittighetsfanger. Spørsmålet om en sterkere beskyttelse av journalister i konfliktområder må derfor bringes høyt opp på dagsorden i EU, FN og andre flernasjonale organisasjoner. Dette bør Norge og Sverige forplikte seg til å arbeide sterkere for.

Tidligere er utenlandske journalister og diplomater løslatt etter massivt press med trusler om å trekke bistand til det etiopiske regimet. En tredjedel av Etiopias statsbudsjett er finansiert gjennom bistandsmidler. EU er den største bistandsyteren.

Norges bistandsminister Erik Solheim omfavnet Etiopias statsminister under klimatoppmøtet i Durban og lovet norsk støtte på 360 millioner årlig til landets grønne utviklingsplan. Det svenske bidraget til Etiopia kom i 2011 opp i 250 millioner kroner, paradoksalt nok var 70 av dem øremerket demokrati, menneskerettigheter og likestilling.

Og som ved en skjebnens ironi er Ethiopian Airlines nå blitt samarbeidspartner med SAS i Star Alliance. Selskapet åpner en direkterute til Stockholm neste sommer. Noen bør reservere to billetter på første klasse!

 

1044 tatt til fange

I løpet av 2011 ble 1044 journalister arrestert mens de utførte sitt arbeid i ulike deler av verden, viser en oversikt fra organisasjonen Reportere Uten Grenser som ble offentliggjort like før julaften. Antallet innebærer en fordobling av tilfellene i forhold til året 2010.

Organisasjonens rapport for 2011 er dyster lesning:

• 66 journalister ble drept på jobb (16 prosent flere enn i 2010)

• 1044 journalister ble arrestert

• 1959 journalister ble utsatt for fysiske angrep og trusler

• 499 medier ble sensurert

• 71 journalister ble kidnappet

• 73 journalister måtte flykte fra sine hjemland

• 68 land ble gjenstand for internett-sensur

Reportere Uten Grenser binger også for første gang en liste over de 10 farligste stedene i verden for journalister å oppholde seg. Listen omfatter steder i Midt-Østen, Afrika, Mexico, Filippinene og Pakistan.

 

Ogaden

Provinsen ligger mellom Etiopia og Somalia og har vært gjenstand for kriger i snart 50 år. Verken Amnesty International eller Human Rights Watch kommer seg inn i området hvor det skal foregå systematiske overgrep mot befolkningen.

Hundretusener er på flukt fra Ogaden hvor det skal foregå folkefordrivning, mord, tortur og systematiske voldtekter.

Provinsen kontrolleres av etiopiske regjeringsstyrker. Frigjøringsbevegelsen ONLF slåss for at områdene skal høre inn under Somalia. Både USA og Russland har støttes Etiopias krigføring på Somalias territorium som en del av krigen mot terrorisme.

 

LES Schibsteds brev til utenriksminister Carl Bildt og utenriksminister Jonas Gahr Støre her.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende