Torsdag er det julebord i Pressens Faglige Utvalg(PFU). Her skal den presseetiske dommen felles over norsk presses opptreden og dekning av terrorangrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli.

0275389_40275398_4På menyen står alle de omfattende klagesakene mot VG, Dagbladet, NRK, Dagsavisen og Stavanger Aftenblad. Behandlingen blir direkte overført via web-TV på http://www.journalisten.no/. Så vi får håpe medlemmene ikke tar seg en Sandberg til vorspielet.

VG skal svare for sin publisering av rekonstruksjonsbildene av massemorderen tilbake på Utøya, Dagbladet for den massive bruken av Behring Breivik-portretter på sine førstesider, mens Dagsavisen og Stavanger Aftenblad er klaget inn for å ha publisert bilder av omkomne i regjeringskvartalet på sine førstesider 23.juli.

NRK er innklaget for publiseringen av VG`s rekonstruksjonsbilder, selv om TV2`s bruk av de samme var langt mer omfattende. I tillegg foreligger det en

 merkelig klage fra Oslo Politidistrikt mot VG for å ha omtalt politimannen som avhører terroristen med navn og bilde.

Totalt er det kommet inn ca. 40 klager mot mediene etter terrorangrepene. Det kan ikke sies å være spesielt mange etter en såpass massiv mediedekning. Flere av klagerne har ingen annen tilknytning til dekningen enn at de er borgere av Norge og brukere av medier. Noen klagere er overlevende fra Utøya og pårørende til Breiviks mordofre, eller deres bistandsadvokater.

Klagebunken har ført til et svare strev for PFU-sekretariatet, som må hente inn samtykkeerklæringer og svare på spørsmål om PFU-medlemmenes habilitet. I prinsippet kan bare den som er direkte berørt av medieomtalen sende inn klage, ellers må det innhentes samtykke til klagebehandling fra det potensielle medieofferet. PFU består av tre representanter for allmennheten og fire medlemmer utpekt av presseorganisasjonene Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening.

Problemet er at så mange av utvalgets medlemmer selv har vært delaktig i dekningen. Det vil derfor trolig bli en Boeing-Boeing-seanse (ut-og-inn-av-dør-komedie) i PFU førstkommende torsdag. Det er reist spørsmål om utvalgsleder Hilde Haugsgjerds habilitet etter en kommentar hun skrev om mediedekningen i egen avis, Aftenposten. Reklamemakeren Eva Sannum har erklært seg selv innhabil etter mediefordømmelser på Twitter. John Olav Egeland er inhabil i vurderingen av Dagbladet, og VG. Utvalgets nestleder Line Noer Borrevik er inhabil ettersom hun jobber i Stavanger Aftenblad.

Dermed kommer varamedlemmene til å spille en sentral rolle: Den medisinske etikkspesialist Reidun Førde (søster av den avdøde Ap/NRK-toppen) og pensjonist Georg Apenes (tidligere politiker og direktør i Datatilsynet), skal sammen med filosofiprofessor Camilla Serck-Hanssen representere “folk flest”.

Etter 22. juli handler mye om å plassere kritikk eller avdekke utilstrekkelig beredskap. Her er pressen intet unntak. Det er en forventning knyttet til fordømmelsen av medienes overtramp, og til at PFU leverer varene. Hvis ikke blir hele forestillingen et bevis på medienes manglende evne til å ta inn over seg kritikk. Noen må derfor felles, og det kommer til å bli Dagsavisen og Stavanger Aftenblad. Deres publisering av bilder på omkomne personer er uten tvil brudd på god presseskikk.

Langt vanskeligere blir det å finne dekning i Vær Varsom-plakaten for at VG, NRK og Dagbladet har brutt god presseskikk. Svært mange av klagene tar utgangspunkt i sterke visuelle inntrykk fra mediene. Spørsmålet blir om mediene har utvist tilstrekkelig omtanke for de berørte i sine presentasjoner.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende