LARVIK (VG) – Medie-Norge har startet selvransakelsen etter dekningen av terrorangrepet 22. juli, og konstaterte umiddelbart at norsk presse fortjener karakteren bestått og vel så det.

Under årsmøtet til Mediebedriftenes Landsforening i Larvik før helgen ble det presentert en undersøkelse som viser at åtte av ti avislesere er godt fornøyd med måten pressen har løst sin informasjonsoppgave på.

Kulturminister Anniken Huitfeldt, som har nær tilknytning til ungdomsmiljøet som ble rammet på Utøya, bidro i debatten med avklaring på noen punkter: Det var nødvendig at mediene intervjuet overlevende ungdommer i sjokk for å formidle helt vesentlig informasjon.

Derimot var det en stor feil av flere medier, mange av dem lokalaviser, å ringe ungdommenes mobiltelefoner når de visste at skytingen fortsatt pågikk på Utøya. Dette tror jeg også er en lærdom mediene raskt tar til seg.

Kulturministeren berømmet også campingfolket i Utvika, for å ha reddet mange liv:

- Campingturister i Norge ble det samme som heltmodige brannmenn ble i New York, sa hun.

Det var en ganske betimelig uttalelse, spesielt ettersom store deler av regjeringsapparatet, og myndighetspersoner for øvrig, ser ut til å ha oversett campingfolkets rolle. Det er fremdeles en av denne tragediens store paradokser at mens campingfolk i båt reddet ungdommer som ble beskutt i Tyrifjorden, ventet redningsmannskaper på land med å gripe inn.

Fire hovedkapitler i mediedekningen later nå til å vente på en presseetisk avklaring: NRK`s helikopterbruk, Dagsavisens førsteside 23. juli, Dagbladets overdrevne bruk av Breivik-bilder på førstesiden og VG`s sensasjonelle bilder av gjerningsmannen under rekonstruksjonen på Utøya.

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas gikk langt i retning av å fastslå kategorisk at helikopteret ikke hadde noen påvirkning på katastrofens omfang. Dagbladet nektet å konkretisere noen av sine feil, mens TV2 fikk velfortjent ros for å gjøre det motsatte.

Pressens Faglige Utvalg skal senere i høst vurdere om VG`s publisering av bildene fra rekonstruksjonen var hensynsløs overfor pårørende og overlevende. Utvalget må i den forbindelse ta stilling til om bildene fra rekonstruksjonen innebærer en større belastning enn å vise bilder av selve drapshandlingen. Det kan vise seg ganske krevende.

Generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund har gått langt i å karakterisere redaktørrollen som en ren grensevokteroppgave, både når der gjelder journalistisk metode, billedbruk, publisering av debattinnlegg og hvordan Breivik kan omtales. Bare idioter vil intervjue Breivik, mener han.

Dette er en svært ensidig innfallsvinkel. Redaktøroppgaven er også å bidra til at det graves fram informasjon som vi kan lære noe av, og sørge for at vi som nasjon ikke fornekter at Anders Behring Breivik faktisk var en av oss.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende