Olav Versto døde torsdag etter en ulykke i Farsunds havnebasseng. Han ble 60 år gammel.

Olav Versto kom til VG i 1987 som redaksjonssekretær og kommentator. Fra 1994 til utløpet av 2008 var han politisk redaktør i avisen.

Olav Versto var en av Norges skarpeste og mest kunnskapsrike politiske journalister gjennom de siste 30 årene.

Gjennom sitt virke i NRK og VG ble han også en av Norges mest profilerte politiske kommentatorer.

Olav Versto var en særdeles selvstendig og uredd kommentator, som ikke alltid var opptatt av å mene det samme som det etablerte kommentatorkorpset for øvrig. Derfor ble han en berikelse for den norske samfunnsdebatten.

Olav Versto var sterkt opptatt av historie og linjene i norsk politisk debatt. Han var spesielt årvåken overfor de konstitusjonelle problemstillingene.

Olav Versto var sterkt opptatt av internasjonale spørsmål, og forvaltet med iver det ideelle utgangspunktet for Verdens Gang, som et ektefødt barn av den norske motstandskampen under siste krig.

Olav Versto var derfor en sterk forsvarer av Norges delaktighet i NATO-samarbeidet. Han mente at norsk medlemskap i EU var like vesentlig for Norges sikkerhet og for stabiliteten i Europa.

De siste årene av sitt liv var Olav Versto intenst opptatt av motsetningene mellom de muslimske kulturene i verden og den vestlige verdens verditradisjon.

Olav Versto hadde sterke røtter i folkelige tradisjoner fra Vest-Telemark og nøt stor respekt blant mange av VG`s lesere. Rett og slett fordi han var kompromissløs og ærlig i sitt uttrykk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende