Statskringkastningen (NRK) har gått til det usedvanlige skritt å saksøke sin eier – Staten.

På vegne av resten av norsk presse vil NRK`s advokater ha rettslig kjennelse for at Politiets Sikkerhets Tjeneste (PST) skal utlevere lydbåndene fra Treholt-saken eller avgradere disse opptakene som er stemplet Hemmelig og Strengt hemmelig.

Nok er nok. Norsk presse har fått nok av uthalingstaktikken til PST, påtalemyndigheten og Gjenopptagelseskommisjonen som alle har nektet pressen åpent innsyn. Det er på høy tid at vi får en rettslig prøving av hvorvidt åpenhetshindrene er akseptable og nødvendige i et demokratisk samfunn, hvor nettopp mediene har som oppgave å utøve rollen som vaktbikkje.

Det siste året er det fremsatt en lang rekke alvorlige påstander om maktovergrep, forfalskninger, og krenkelser fra politiets side i Treholt-saken. Det er påstander om kriminell adferd, som Gjenopptagelseskommisjonen nå vurderer sannhetsgehalten i. Lydopptakene vil kunne hjelpe pressen til å kontrollere om Kommisjonens arbeid med det såkalte pengebeviset skjer på en fullgod måte.

Det dreier seg om til sammen 175 timers lydopptak fra rettssaken mot Arne Treholt for 26 år siden, fordelt på 263 kassetter, hver på 40 minutters opptak. Førstelagmann Astrid Rynning besluttet at kassettene skulle oppbevares fordi de kunne utgjøre historisk materiale som det bør gis adgang til, når det ikke lenger er saklig grunn til å beskytte innholdet.

Den hemmeligstemplede delen av Treholt-dommen er for lengst avgradert, med unntak av fem sider som fortsatt er stemplet “Strengt hemmelig”. Det skal være grunn til å tro at de forhold som omtales i de fem sidene heller ikke finnes i lydopptakene. Mikrofonene ble slått av da spionjeger Ørnulf Tofte forklarte seg om britenes bidrag i jakten på Treholt.

Hensynet til britisk etterretningstjeneste skal fortsatt være en del av bakgrunnen for at PST gjør alt for å motsette seg at pressen får tilgang til lydbåndene. Jeg har imidlertid møtt flere pressefolk som hevder å ha lest den strengt hemmelige delen av Treholt-dommen. Det skal stå lite der som kan skade noen interesse i dag.

Men norske myndigheter motsetter seg også å gi pressen tilgang til lydopptakene fra åpen rett i 1985. Det er uforståelig.

Siden 2006 har NRK`s Brennpunkt-redaksjon bedt om tilgang til lydopptakene. Myndighetene brukte et år og ni måneder på å avslå henvendelsen, noe som førte til at både PST og statsadvokatembedet fikk en skikkelig smekk over fingrene fra Sivilombudsmannen.

Nå brukes hensynet til Gjenopptagelseskommisjonens arbeid som begrunnelse for å stanse pressens begjæringer om åpenhet og innsyn. Når den alminnelige tillit til svært viktige samfunnsinstitusjoner står på spill burde det være omvendt.

Det er ikke rart Norge i fjor falt ned fra tronen på listen over land med pressefrihet. Vi rykket en plass nærmere Aleksandr Lukasjenkos Hviterussland..

Tips oss hvis dette innlegget er upassende