Denne påsken er det duket for en revolusjonerende nyhet: Både skjærtorsdag og 2. påskedag vil du få kjøpt nyhetsferske papirutgaver av VG for første gang i historien!

Senere i år vil det også bli utgitt ferske aviser på 1. og 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og 1. og 2. pinsedag. Dette er resultatet av en avtale som nylig ble inngått mellom Fellesforbundet og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Grafikerne, som nå er organisert i Fellesforbundet; har i flere tiår kjempet en kamp mot utgivelse av ferske nyhetsaviser på de 13 såkalte ”avisfrie dager”, som Norge har vært alene om å ha i Europa og det meste av verden for øvrig. Nyhetsformidlingen har man på disse dagene overlatt til radio og fjernsyn, og i de senere år til nettavisene.

Tydeligere kan man nesten ikke si at Norge godt kan klare seg uten nyhetsaviser. I mine øyne har det vært et svik mot avisens samfunnsoppdrag og en politikk som undergraver egne arbeidsplasser.

Som nyhetsredaktør og sjefredaktør i VG kjempet jeg en kamp mot vindmøller i nesten 25 år. Ved et par anledninger lot grafikerne seg overtale til å gjøre et unntak fra fredningsbestemmelsene: I pinsen 1995 ble store deler av Sør-Norge satt under vann i den verste flommen siden 1700-tallet. Norsk Grafisk Forbund (NGF) ga dispensasjon til å utgi flomaviser.

Norges første krig siden 1945 – Kosovo-krigen og NATO`s bombing av Serbia i påsken og pinsen 1999, var for grafikerne ikke viktig nok til å utgi ferske nyhetsaviser. Det føltes som om grafikerne hadde overtatt redaktørrollen.

Ved et tilfelle på 90-tallet ble jeg invitert til toppmøte hos den mektigste kretsen av tillitsvalgte i NGF , lederne for de 15 – 20 største grafiske fagforeninger i landet, for å argumentere for flere ferske avisdager.

Det var et håpløst prosjekt, selv om noen representanter for enkelte avistrykkerier godt kunne tenke seg jobben med å trykke VG på noen av de avisfrie dagene. Deres stemme ble effektivt slått ned av Gunnar Nordby, lederen for Aftenpostens Grafiske Klubb, som tronet fra sin nærmest døgnåpne toppsuite i Harstads Grand Hotell.

For få år siden ble ledelsen i VG enig med alle sine fagforeninger om gode vilkår for å utgi ferske aviser. Parolen var at nyheter – det er vårt levebrød. Det er nyhetene som gir avisene legitimitet og berettigelse. Men selv om det var oppnådd enighet lokalt, satte sentrale fagforeningskrefter foten ned for at avtalene kunne fullbyrdes.

Derfor er det svært gledelig at partene nå endelig er kommet til fornuft. Men det er blitt en dyrkjøpt avtale for avisene. Typografene skal ha 200 prosent overtid pr. time pluss en ekstra fridag for å jobbe. Journalistene gjør jobben noe billigere. Det er nok ikke mange aviser som kommer til å benytte seg av anledningen til å utgi ferske aviser. Muligens blir VG helt alene.

Papiravisenes eksistens er allerede svært utsatt. Spørsmålet er om den befriende avtaler kommer tidsnok til å styrke avisenes rolle som nyhetsformidler i vårt samfunn.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende