Hva er det handelsstanden i Eidskog og ekstreme islamister har felles?

Jo, de vil hindre retten til å ytre seg i frihet.

Selvsagt er sammenligningen å strekke det litt langt, men sist uke oppsto det to ulike diskusjoner om ytringsfrihet som opptok meg.

Jeg kunne knapt tro det var sant da jeg fikk høre om handelsstandsforeningen i Eidskog kommune ved svenskegrensa, som kollektivt nektet å selge VG fordi innehaverne ikke likte budskapet på førstesiden om holdninger blant norske soldater i Afghanistan.

At avisbud eller forhandlere nekter å levere ut aviser fordi man personlig ikke liker innholdet er grensende til lovstridig boikott. Det er et uhørt overtramp i forhold til ytringsfriheten. Dessuten håpløst gammeldags: Det samme budskapet sto jo å lese på alle nettaviser som ble lest i de fleste av kommunens hjem, så handelsstandens leder, Per Arne Tollefsbøl, måtte ha kappet forbindelsen til alle datamaskiner for gjøre aksjonen effektiv.

Heldigvis vil Mediebedriftenes Landsforening nå utarbeide et regelverk som hindrer denne type tilfeldig sensur.

Langt verre er det imidlertid at våre danske kolleger i Jyllandsposten fortsatt må arbeide bak murer og gjerder under den strengeste bevoktning. Fem år etter publiseringen av Muhammed-karikaturene henger terrortruslene fortsatt over avisen. Det dystre jubileet ble markert samtidig med innrømmelsen fra de terrorsiktede i Norge om at de hadde planer om å sprenge avishuset i luften.

- Drap på tegneren ville gjort norske muslimer glade, har en av de siktede forklart politiet i avhør.

Det er skremmende avskyelig.

Enkelte mener at det beste bidrag til bekjempelse av slike holdninger er å publisere karikaturene i en ny felles aksjon. Redaktørsolidaritet i praksis.

Dette er jeg ikke enig i. Vi oppnår ikke bedre kår for ytringsfrihet gjennom å krenke de troende mennesker som langt ifra deler de voldelige holdningene. Snarere bidrar det til å heve konfliktnivået. VG er en stor nasjonal avis som må ivareta flere hensyn, både til ytringsfrihet, nasjonal sikkerhet og vår egen trygghet.

Avisens formål er bl.a. å bygge bro over motsetninger i samfunnet som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Vi vil forsvare enhver redaktørs rett til å trykke tegningene ut fra egne vurderinger. Men hvis vi mener at de ikke fortjener trykksverte eller at det er fornuftig å publisere dem, så har vi heller ingen plikt til å gjøre dette.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende